کاربر گرامي، لطفا قبل از ثبت نام در برنامه ها مشخصات آنها را مطالعه نموده و در صورتيکه رشته تحصيلي شما در گروه هدف برنامه قرار دارد، اقدام به واريز هزينه ثبت نام فرمائيد. توجه داشته باشيد که پس از قبولي در آزمون، امتياز برنامه بصورت خودکار در کارنامه آموزش مداوم شما درج مي شود

    فهرست عناوین قابل ثبت نام در سامانه

    پرداخت الکترونیک به پرداخت بانک ملت

    کنترل دخانيات

    کنترل دخانيات

    مشخصــات کلــی برنامــهمرکز برگـزار کننده:پژوهشکده سل و بیماریهای ر...