اعلانات سایت

شناسه و گروه هدف برنامه در سامانه ircme.ir

 
عکس حسین فرح کردمحله
شناسه و گروه هدف برنامه در سامانه ircme.ir
از حسین فرح کردمحله در يکشنبه، 30 شهريور 1399، 10:14 صبح
 

2594 : کنترل دخانیات راهکار اصلی کنترل بیماری های ریوی تنفسی
گــروه هــدف 
پزشکان عمومی- بیماریهای داخلی- بیماریهای قلب و عروق- بیماریهای ریه- پرستاري ( کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکترا) - پزشکی اجتماعی
  روانشناسي باليني( کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکترا )