اعلانات سایت

اعلانات و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
مهلت شرکت در آزمون عکس حسین فرح کردمحلهحسین فرح کردمحله 0 حسین فرح کردمحله
دوشنبه، 24 خرداد 1400، 9:48 صبح
شناسه و گروه هدف برنامه در سامانه ircme.ir عکس حسین فرح کردمحلهحسین فرح کردمحله 0 حسین فرح کردمحله
يکشنبه، 30 شهريور 1399، 10:14 صبح
دستور العمل ثبت نام در سامانه عکس حسین فرح کردمحلهحسین فرح کردمحله 0 حسین فرح کردمحله
يکشنبه، 5 مرداد 1399، 1:52 عصر
آشنایی با بسته آموزشی «کنترل دخانیات راهکار اصلی کنترل بیماری های ریوی تنفسی» عکس حسین فرح کردمحلهحسین فرح کردمحله 0 حسین فرح کردمحله
يکشنبه، 20 آبان 1397، 9:29 صبح